رمز ارز ترا بدون شک یکی از بهترین رمز ارزها در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ از نظر رشد قیمت بود. رشد ۷۸ درصدی این رمز ارز در شرایطی رخ داد که بازار رمز ارزها در یکی از نوسانی‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تنش‌ها و آغاز درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین قرار دارد.

بالاترین قیمت ثبت شده ترا در ماه فوریه برابر ۹۴ دلار بود. در همین مدت اتریوم و بیت کوین به ترتیب معادل ۹ و ۱۲.۲۵ درصد رشد را تجربه کردند. سولانات و آوالانچ نیز به ترتیب حدود ۳.۹ و ۲۲ درصد رشد را ثبت کردند. رمز ارز لونا در این ماه به سقف قیمت تاریخی خود از زمان عرضه دست پیدا کرد

ارزش بازار فعلی Terra از ۷۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. ر اساس داده‌های DeFiLlama، ارزش کل دارایی‌های فعال در Terra پس از افزایش ۵۲ درصدی در هفت روز به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در فوریه افزایش یافت. در ۲۴ ساعت گذشته، TVL آن به فعالیت خود ادامه داده و بیش از ۱۸ درصد افزایش یافته است، در حال حاضر به ۲۳.۲۹ میلیارد دلار رسیده است به این ترتیب ترا به یکی از بزرگ‌ترین برندگان قراردادهای هوشمند تبدیل شده است.

گذشته از این، داده های Smart Stake نشان می دهد که اخیراً ۲۹ میلیون توکن LUNA به ارزش ۲.۵۷ میلیارد دلار سوزانده شده است. این اقدام نیز به تضمین افزایش ارزش این توکن بسیار کمک می‌کند.

منبع: cryptoslate.com